top of page

Jak můžeme pomoci dětem předcházet zátěži a stresu


Školní rok může být pro mnohé děti psychicky náročný, ale existuje několik způsobů, jak jim ho usnadnit. Rodičovská role je a musí být odlišná něž u jiných autorit a kamarádů. Rodiče jsou nejdůležitějšími v péči o dítě a také nejvýznamnějšími vychovateli. Vzdělávejte a objevujte s dítětem lásku k přírodě, respekt k sobě i druhému, podporujte jeho individualitu a jedinečnost, učte ho zodpovědnosti, projevujte si navzájem lásku ve vztazích, to vše je primárně na Vás rodičích. O to více, pokud se těmto hodnotám věnuje instituce, ve které se dítě vzdělává a věřte, že takové školy již existují.Zde přinášíme několik tipů pro rodiče:

  1. Kvalitní odpočinek a spánek: Dbejte na to, aby vaše dítě mělo dostatek spánku a dodržujte spánkové rituály. Pokud to v týdnu není možné, snažte se to alespoň kompenzovat o víkendu.

  2. Rozmanitost v učení: Dlouhé vysedávání nad učebnicemi může být vyčerpávající. Změňte činnosti během učení, například povolte dítěti chvíli venku, aby se protáhlo. Půl hodiny až hodina učení by měla stačit.

  3. Láska a podpora: Ujistěte se, že vaše dítě ví, že stojíte za ním a akceptujete ho bezpodmínečně. Rodičovská role by měla být odlišná od role jiných autorit a kamarádů.

  4. Rozvoj talentů: Ukažte dítěti, že vzdělání je důležité, ale zároveň ho podporujte při objevování a rozvíjení jeho jedinečných talentů a zájmů.

  5. Spolupráce se školou: Zapojte se aktivně do vzdělávání svého dítěte. Zajímejte se, ptejte se na postup a spolupracujte se školou a učiteli.

  6. Pozitivní zpětná vazba: Pokud jste spokojeni s výkonem učitele, dejte mu to najevo. Pozitivní zpětná vazba může motivovat učitele i dítě.

  7. Zodpovědnost a sebepoznání: Pomáhejte dítěti objevovat svět a rozvíjet zodpovědnost. Učte ho, že učení je cesta k sebepoznání, nikoli jen k získání známek.

  8. Podpora v konfliktech: Bráníte-li své dítě ve školních konfliktech, dávejte najevo, že jste na jeho straně. Hájit činy dítěte nemusíte vždy, ale dítě samotné je třeba bránit vždy a proti všem.

  9. Rodinné hodnoty: Jste nejdůležitějším vzorem pro své dítě. Vzdělávejte ho v lásce k přírodě, respektu k sobě i druhým, a podporujte jeho jedinečnost a zodpovědnost.

  10. Spolupráce s školou: Podívejte se na školu jako na partnera ve vzdělávání vašeho dítěte. Mnoho škol sdílí hodnoty péče o děti a vzdělání, a spolupráce mezi domovem a školou může být velmi prospěšná pro dítě.

Pamatujte, že vaše pozornost a podpora mohou dítěti pomoci lépe zvládat školní nároky a snižovat stres spojený s vzděláváním.


Jsme vám všem stále na blízku a pomáháme vám. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na webu.


Tým IPSP

42 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ROZVOD?!

Comments


bottom of page