top of page

RODINA jako záchranná a záchytná síť

Rodina představuje sociální skupinu menšího počtu jedinců různého věku a pohlaví, kteří jsou spojeni právně i pokrevně pro naplnění biologických, psychologických a socializačních potřeb. Základní rodinu obvykle tvoří rodiče a jejich děti.

Její význam vyplývá ze základní funkce, kterou je především výchova, socializace, přenos kulturních vzorů a ekonomické zajištění. Každý z nás se v rodině seznamujeme se vzory mužského a ženského chování, abychom se v budoucnu s těmito rolemi identifikovali či nikoliv. Záleží také na tom, do jakého typu rodiny patříme, zda do úplné, neúplné, nevlastní, homosexuální aj.


V bezpečném prostředí se učíme různým dovednostem, společenským normám a morálce, reagujeme na rozličné životní situace a utváříme si postoj k nejbližšímu okolí, ke společnosti a zejména sami k sobě.


Rodina nám obvykle předává soubor zkušeností, dovedností, víry, síly a lásky. Širší rodina představuje naši záchrannou síť, díky které se můžeme učit, poučit, vyhnout se něčemu, ale též respektovat, podřizovat se, dělit se, sdílet, rozvíjet své emoce, empatii a intimitu. Na jedné straně přijímáme určité závazky a povinnosti a na straně druhé se učíme zůstávat sami sebou, stát se dospělými, nezávislými a svobodnými bytostmi.


Co nám nemůže nabídnout rodina, hledáme obvykle v dalších skupinách, zejména vrstevnických. Přátele si můžeme vybírat a společně s partnery, známými a kolegy pak tvoří naši další záchytnou síť.


Rodina, přátelé, sousedé, známí, ti všichni nám umožňují pocítit, že někam patříme. Jsme součástí menších či větších společenství, součástí celku, a přesto nebo právě proto můžeme poznávat a zažívat svoji jedinečnost.


Váš tým IPSP 🍀
16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

Comments


bottom of page