top of page

ROZVOD?!

Rozpad manželství sice představuje konec jedné životní etapy, ale s novým začátkem a příslibem naděje na lepší život. Dlouhotrvající spory, které se zdály v manželství neřešitelné, mohou přinést úlevu a ukončení starostí.


Pokud je rozhodnutí partnerů – rodičů o rozvodu asymetrické, dochází u jednoho z nich, častěji u toho, který rozvod iniciuje, k pocitům viny. Takový rodič je svým manželem nebo manželkou obvykle označen jako původce všech problémů a tím i klesá jeho autorita u dítěte.Tento stav výrazně zasahuje do jeho rodičovské role a kompetencí v rámci ní.

Rodiče především upozorňujeme, že je na místě, aby dbali na potřeby dítěte. Děti ale potřebují oba rodiče, protože mu zajišťují primární pocit bezpečí, a ten je nezbytný pro další, dobrý psychosociální vývoj dítěte.


  • V IPSP při konzultacích posuzujeme a postupujeme vždy individuálně a s rozvahou.

  • Každá rodina je rozdílná, má jinak fungující systém a přihlížet se musí na všechny zúčastněné.

  • Téměř vždy rodičům říkáme, aby složili zbraně a soustředili se na to, jak svým dětem v nové situaci navrátí opět klid, řád a pocit bezpečí. Jak jim situaci vysvětlí a ubezpečí je o jejich stálé rodičovské lásce.

Rozvod do velké míry ovlivňuje psychiku, zdraví a narušeny jsou také sociální vazby. Jedinec je vystaven nejistotě, beznaději, má v sobě vztek, smutek, zlost a postupně může ztrácet smysl života. A pokud nevyhledá včas pomoc, upadá do depresí. A výjimkou poté nejsou ani sebevražedné myšlenky.

Je důležité umět si říct o pomoc, když je potřeba. A není to hanba.


Je možné oslovit různá rodinná centra podpory, využít nabídek bezplatné krizové linky pomoci, svépomocných skupin, a především si uvědomit, že není ostuda docházet k psychoterapeutovi nebo jinému odborníkovi.


Děláme s láskou to, co umíme nejlépe. A ani v této situaci vás neodmítneme.


Váš tým IPSP


Více o našich poskytovaných službách najdete níže v odkazu https://www.ipsp.cz/psychosocialni-pece

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page