top of page

Psychoterapie

„Dobře vedená psychoterapie je královská disciplína“

Psychoterapie nebo poradenství?

Psychoterapie Mělník

Rozhraní, které nastává při vymezení mezi psychoterapií a poradenstvím bývá v praxi velmi jemné a citlivé. V podstatě lze říci, že poradenství se zaměřuje na konkrétní řešení problému, se kterým se klient momentálně setká např. úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozvod a apod. Poradce dodává klientovi potřebné informace, návody a různá doporučení, zvyšuje jeho vnímavost a citlivost vůči různým souvislostem k danému problému. 

Psychoterapie proniká a směřuje více k samotnému člověku a jeho vnitřním hodnotám. Pomáhá mu objevit své já, pochopit své emoce, myšlení, podporuje jej na cestě k životním změnám, které poté činí jeho prožívání a chování v životě trvale uspokojivější.

Časové hledisko: poradenské konzultace probíhají zpravidla od jednoho až šesti sezení, psychoterapie se po dohodě nastavuje obvykle jako pravidelné potkávání se v dlouhodobějším časovém horizontu týdnů, měsíců a někdy i let. V průběhu prvního sezení dochází k vyjasňování potřeb a případné pomoci klientovi.

Co můžete čekat od našeho psychoterapeutického sezení

Je zcela přirozené a logické, že většina z nás chce najít rovnováhu ve vztahu k sobě samému a k druhým a zažívat ve vztazích pozitivní změny a růst a disharmonie nastává, pokud tomu tak není. Změna u člověka přichází, pokud terapeut dokáže zprostředkovat druhému mnohé kvality a pokud věříme, že léčba formou terapie bude pro nás úspěšná, protože bolest duše psyché, stejně jako bolest těla sóma, nám mohou v různé intenzitě a frekvenci nežádoucím způsobem zasahovat do života, ať už zvlášť nebo společně.

Nejdůležitějšími nástroji účinné psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je již zmíněný a nepostradatelný vztah. Proto je velmi podstatné navázání oboustranného terapeutického vztahu. Dalšími důležitými faktory psychoterapeutického sezení jsou aktivní naslouchání, etika v terapii, důvěra, odbornost, empatické porozumění, trpělivost, prostředí a čas, spolupráce na vymezených cílech a potřebách.

Psychoterapie klade taktéž na klienta i jisté nároky ve smyslu, jeho vlastní aktivity, motivace a zodpovědnosti za své jednáníV neposlední řadě taktéž odpovědnost za svůj životní styl a prevenci svého zdraví, a to jak psychického, tak fyzického. Psychoterapeutická péče je tedy léčba tzv. psychologickými prostředky, tu má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, který je zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem.

 

Dle Rogersovské psychoterapie jsou to tři nejdůležitější terapeutické postoje:

 • Autenticita, opravdovost neboli kongruence klienta

 • Bezpodmínečné přijetí, akceptace klienta terapeutem

 • Přesné empatické porozumění klientovi

"Rogersovská psychoterapie zaměřená na osobu je náročná činnost, která klade nároky na náš intelekt, emoce i tělesnou energii. Ke své práci neužíváme přístroje ani techniky, ale sami sebe a vztahy, jež utváříme. Může to být vzrušující, frustrující, vyčerpávající a odměňující, ale nikdy nudné". (Na osobu zaměřený přístup v poradenství a psychoterapii Janet Tolan)

 

Možné potíže, se kterými se lidé obvykle obracejí na psychoterapeuta:

(stává se, že na počátku často netuší co je trápí nebo jakou pomoc potřebují) 

 • Poruchy sebehodnocení (pocity méněcennosti, či naopak nadměrné sebevědomí)

 • Výrazné životní změny a důležitá rozhodnutí ze kterých máte obavu

 • Úzkostné projevy, které Vás omezují v životním rytmu

 • Neurotické potíže

 • Poruchy kontaktu a narušení vztahové rovnováhy, spokojenost v partnerském vztahu

 • Problémy s přizpůsobením se a zvládání náročných životních situací nebo i zcela běžných situací v životě

 • Traumata ze ztráty blízké osoby, vyrovnání se z rozchodem nebo rozvodem

 • Problémy v komunikaci s druhými lidmi (rodina, práce, partnerský život, přátelé)

 • Jste vyčerpaní, vyhořelí, chybí vám chuť do života

 • Hledáte soulad v rodině, rovnováhu, nerozumíte si s partnerem, dětmi, stále se hádáte

 • Máte sebevražedné myšlenky a uspokojení se sebedestruktivního jednání

 • Z lékařského hlediska se zdá být vše v pořádku, prošli jste různými vyšetřeními a přes to se cítíte špatně

 • Emoční rozpoložení, často zažíváte pocity (zlosti, nenávisti, žárlivosti, závisti, zloby, studu, viny nebo smutku,) a nevíte, jak s nimi pracovat

 

Psychoterapeutické sezení a pojetí mé práce vychází především z absolvovaného Rogersovského výcviku, odborného vzdělání v psychologii, interpersonální psychoterapie a tříletého sociálně psychologického výcviku pod vedením Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. Dále z více jak desetileté spolupráce a propojení psychosomatického a psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta v lékařské psychologii pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., se stále probíhající supervizí.

V případě zájmu o sjednání termínu konzultace nebo v případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

bottom of page