Bc. Renata Siranová Dis.

Kdo jsem a mé poslání

Mým posláním a přesvědčením je, že každý, kdo potřebuje pomoci, si zaslouží péči odborníka se zkušenostmi a praxí v daném oboru. Zastávám též názor, že pro to, abychom mohli pomáhat a pečovat o psychické zdraví jedince, je třeba si projít i vlastní životní zkušeností (sebepoznání), abychom lépe pochopili, co v daný okamžik člověk potřebuje. V oblastech, ve kterých nabízím svou péči, se pohybuji více jak patnáct let.

Pojetí mé práce a psychoterapeutická sezení vychází především z  Rogersovského přístupu (absolutorium kurzu Základy Rogersovské psychoterapie akreditovaného MŠMT), odborného vzdělání v psychologii, interpersonální psychoterapii a tříletého sociálně psychologického výcviku pod vedením Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. Dále z více jak desetileté leté spolupráce a propojení psychosomatického a psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta v lékařské psychologii, pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc.

 

Abych Vám mohla nabízet tu nejlepší možnou péči, konzultuji a spolupracuji s odborníky, kteří mi taktéž poskytují supervizi nad mojí prací. Jsem personálním poradcem v několika organizacích a individuálním poradcem rodičů a dětí ve školních institucích. Aktivně provozuji semináře, lektorskou a konzultační činnost.

Osobní webové stránky www.renatasiranova.cz

Mgr. Lenka Pelechová

Kdo jsem a mé poslání

Psychosociální poradenství a odborné konzultace poskytuji všem, kteří hledají informace, podporu, útěchu a porozumění na jejich cestě životem. Všem, kteří hledají osobní růst, chtějí se vyrovnat se ztrátou a smutkem nebo potřebují asistenci v náhlých těžkých životních situacích. Klientům ukazuji směr, aby našli porozumění v této obtížné situaci, a vyhnuli se jakémukoli „Kdybychom to věděli dříve!“ V rámci mých konzultací, individuálních nebo párových, obdržíte tu nejlepší možnou péči, kterou jsem pro Vás schopna zajistit.

 

Záleží mi na Vás, a pokud mi to dovolíte, doprovodím Vás ráda na cestě, kterou jste si sami zvolili.

 

V případě zájmu o sjednání termínu konzultace mne prosím neváhejte kontaktovat pomocí formuláře.

 

„Všechno co dělám vychází z upřímné snahy pomoci a z přesvědčení, že nic není nemožné.“

Osobní webové stránky www.lenkapelechova.cz

Lenka Pelechova
 
 

Ing. Bc. Miluše Danešová

Kdo jsem a mé poslání

Je snadné zvládnout krizi, tíživou situaci či změnu ve svém životě, pokud máme podporu, důvěru a porozumění.

Věřím lidem a jejich schopnostem.

Jsem průvodcem, terapeutem a koučem na Vaší cestě k nalezení osobní i životní jistoty a pochopení, že každý má právo žít smysluplný život, ve kterém rozvíjí svůj potenciál a dovolí si být sám sebou. Umím naslouchat, jsem trpělivá a nabízím otevřený, citlivý a upřímný vztah, který je základem procesu změny a získání důvěry v sebe. 


V rámci individuálních či párových konzultací můžeme společně řešit témata nejistoty, nízkého sebevědomí, úzkosti, zvládání emocí, stresu, vyhoření, ztráty, krize či osobního rozvoje. Při své práci využívám principy Rogersovské psychoterapie -nedirektivní na člověka zaměřený přístup, mediace, krizové intervence a systemického koučování. 

 

Vystudovala jsem aplikovanou psychologii se zaměřením na interpersonální management, taktéž ekonomickou fakultu se zaměřením na obchod a marketing. Absolvovala jsem kurz Základy Rogersovské psychoterapie (akreditovaný MŠMT). Jsem  účastník dlouhodobého Výcvikového programu  v PCA poradenství a psychoterapii (akreditovaný Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP). V oblasti koučinku jsem prošla systemickým výcvikovým programem "Výcvik koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu". V sociální oblasti, jsem absolvovala akreditované kurzy "Pracovníka v sociálních službách" a v současné době "Kompletní krizovou intervenci".

V poradenství mohu nabídnout též dlouholeté zkušenosti z administrativně-správní a personální oblasti. Nyní pracuji v sociálních službách a věnuji se dobrovolnické činnosti v domově sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

 

kontakt: email: miladanesova@gmail.com, tel. 725 063 496