top of page

Bc. Renata Siranová Dis.
zakladatelka a vedení Institutu psychosociální péče

Kdo jsem a mé poslání

IMG_20201102_164125_590 (2).jpg

Mým posláním a přesvědčením je, že každý, kdo potřebuje pomoci, si zaslouží péči odborníka se zkušenostmi a praxí v daném oboru. Zastávám též názor, že pro to, abychom mohli pomáhat a pečovat o psychické zdraví jedince, je třeba si projít i vlastní životní zkušeností (sebepoznání), abychom lépe pochopili, co v daný okamžik člověk potřebuje. 

Pojetí mé práce vychází především z PCA přístupu, zaměřuji se na vytvoření podmínek, ve kterých může klient prožívat bezpodmínečné přijetí, empatii a kongruenci od terapeuta, což jsou klíčové prvky PCA. Absolvovala jsem výcvikový kurz v Rogersovské psychoterapii akreditovaného MŠMT s probíhající supervizí pod vedením PhDr. Venduly Junkové, odborné vzdělání v psychologii, v personálním a interkulturním managementu a 3 letý sociálně psychologický výcvik pod vedením Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. Dlouhodobě spolupracuji s Doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc. Zabýváme se propojením psychosomatického a psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta v plastické chirurgii. Pod jeho vedením jsem též ukončila 6 letý výcvik se supervizí "Psychosomatika a psychoterapie v plastické chirurgii", který je garantován klinikou plastické chirurgie I. lékařské fakulty UK.

Pracovala jsem v PPP Roudnice n/L. (pozice psycholog, terapeut a krizový intervent). Aktivně spolupracuji s PPP, se vzdělávacími, školními institucemi. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik MPSV v kompletní krizové intervenci. Pokračuji v dalším vzdělání na Fakultě humanitních studií UK Praha, v programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Supervize a současně při studiu organizuji a realizuji supervizní praxi, která splňuje požadavky na výcvik supervizorů ANSE (Evropského svazu národních svazů supervize).

 

Pro zajištění nejvyšší kvality péče IPSP pravidelně konzultuji a spolupracuji s dalšími odborníky, kteří mi poskytují supervizi nad mou prací. Jsem personálním poradcem v několika organizacích. Spolupracuji na vedení sebezkušenostních výcvikových kurzů a provozuji lektorskou a konzultační činnost. 

Osobní webové stránky www.renatasiranova.cz

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/renatasiranova/

Lenka Pelechová

Mgr. Lenka Pelechová

Kdo jsem a mé poslání

Psychosociální poradenství a odborné konzultace poskytuji všem, kteří hledají informace, podporu, útěchu a porozumění na jejich cestě životem. Všem, kteří hledají osobní růst, chtějí se vyrovnat se ztrátou a smutkem nebo potřebují asistenci v náhlých těžkých životních situacích. Klientům ukazuji směr, aby našli porozumění v této obtížné situaci, a vyhnuli se jakémukoli „Kdybychom to věděli dříve!“ V rámci mých konzultací, individuálních nebo párových, obdržíte tu nejlepší možnou péči, kterou jsem pro Vás schopna zajistit.

 

Záleží mi na Vás, a pokud mi to dovolíte, doprovodím Vás ráda na cestě, kterou jste si sami zvolili.

 

V případě zájmu o sjednání termínu konzultace mne prosím neváhejte kontaktovat pomocí formuláře.

 

„Všechno co dělám vychází z upřímné snahy pomoci a z přesvědčení, že nic není nemožné.“

Osobní webové stránky www.lenkapelechova.cz

Lenka Pelechova
Miluse_Danesova

Ing. Bc. Miluše Danešová

Kdo jsem a mé poslání

Věřím lidem a jejich schopnostem.

image1_edited.jpg

Věřím lidem a jejich schopnostem​​

CAP_odznak_F_ve_vycviku_web.png

Jsem terapeut, průvodce a kouč na Vaší cestě k nalezení osobní i životní jistoty a pochopení, že každý má právo žít smysluplný život, v němž rozvíjí své možnosti a dovolí si být sám sebou. Umím naslouchat, jsem trpělivá a nabízím otevřený, citlivý a upřímný vztah, který je základním kamenem v procesu změny a získání důvěry v sebe.

Při své práci využívám principy Rogersovské psychoterapie, což je na člověka zaměřený přístup, který předpokládá, že každý z nás má vrozenou tendenci k seberealizaci a „růstu“. Prostřednictvím specificky vedeného rozhovoru pomáhám klientovi k sebepřijetí a naplnění vlastního potenciálu. Dále pracuji s prvky mediace, krizové intervence a systemického koučování. V individuálních, párových či skupinových konzultacích můžeme společně řešit témata nejistoty, nízkého sebevědomí, úzkostí, zvládání emocí, stresu, vyhoření, ztráty, krize nebo osobní rozvoj.

V poradenství vycházím z dlouholeté zkušenosti v administrativně-správní a personální oblasti a díky práci v sociálních službách mohu rovněž nabídnout psychosociální podporu.

 

Vystudovala jsem aplikovanou psychologii se zaměřením na interpersonální management, dále ekonomickou fakultu se zaměřením na obchod a marketing. Absolvovala jsem kurz Základy Rogersovské psychoterapie (akreditovaný MŠMT). Jsem účastníkem Intenzivního výcvikového programu v PCA psychoterapii a poradenství (pod akreditací Psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP). V oblasti koučinku jsem dokončila I. Systemický výcvikový program a Výcvik koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu. V sociální oblasti jsem absolvovala akreditované kurzy „Pracovník v sociálních službách“ a Kompletní krizovou intervenci.

Více informací o mně naleznete zde.

kontakt: email: miladanesova@gmail.com, tel. 725 063 496


 

bottom of page