top of page

Psychosociální poradenství

Psychosociální poradenství poskytuje klientům orientaci především v sociálních systémech. Při práci využíváme poznatků ze sociální psychologie, sociálně-právní problematiky a legislativy. Při naší práci poskytujeme klientům kontakty na navazující sociální služby nebo je předáváme do péče dalším odborníkům. Poradenství může probíhat anonymně. Samozřejmostí je mlčenlivost a důvěra. Pro tuto službu si prosím vyhraďte 60 minut.

 

 • Pomoc při sepisování podání žádostí

 • Pomoc při partnerském rozchodu nebo rozvodu a porozvodové poradenství

       v oblasti péče o nezletilé děti – úprava péče o děti, jejich styku s rodičem, stanovení výživného

 • Poradenství v oblasti nároků na sociální dávky státu a postupu při jejich vyřízení

 • Poskytnutí informací o vhodných sociálních službách

 • Zprostředkování kontaktů s úřady nebo dalšími odborníky

psychosociání poradenství, krizové poradenství, sociální psychologie, sociálně-právní problematika, sociální služby

Krizové poradenství

Krizové poradenství je poskytováno klientům prožívající akutní krizi v souvislosti s mimořádnou životní situaci. Cílem je zmírnění akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a zklidnění klienta. Je poskytována v osobním kontaktu, případně telefonicky a je zaměřena na akutní potíže klienta.

 

Cílem služby krizového poradenství je poskytnout odbornou pomoc všem dospělým osobám, které se ocitli v náročné životní situaci, se kterou si neumí sami poradit nebo z této situace nemohou najít řešení a východisko. Počet setkání je vždy individuální a odvíjí se od aktuální potřeby klienta a jeho tématu. Jedná se o krátkodobou pomoc, která končí stabilizací akutního tématu.  Zpravidla se jedná o 8 - 10 setkání.

 

Pokud jste se ocitli:

 • A hledáte pomoc či východisko ze stávající složité situace

 • V nepříznivé sociální situaci

 • Zažíváte osobní, partnerskou nebo manželské krizi

 • Prožíváte problémy s vlastní identitou 

 • Řešíte rodinné nebo mezigenerační problémy

 • Byla vám sdělena nepříznivá diagnóza

 • Prožíváte ztrátu blízké osoby nebo dítěte

 • Pociťujete úzkosti, deprese a cítíte se vyčerpaní

 • Máte potíže s výchovou svých dětí

Cílem poradenství je klientovi pomoci: 

 • Vyjádřit jeho emoce, stabilizovat stav klienta, zastavit ohrožující tendence v chování klienta

 • Porozumět jeho prožívání

 • Vytvořit plán k řešení krize

 • Zprostředkovat kontakt s dalšími sociálními či zdravotními službami, pokud to jeho situace a zdravotní stav vyžaduje

 • Poskytnout sociální, psychologické a právní poradenství

V případě zájmu o sjednání termínu konzultace nebo v případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Krizové poradenství
bottom of page