top of page
otevřená kniha

ZÁKLADY ROGERSOVSKÉ
PSYCHOTERAPIE -
červen 2024

1.jpg
2.jpg

Lektorky Renata Siranová a Miluše Danešová zahájily registraci do dalšího běhu sebezkušenostního výcvikového kurzu ZÁKLADY ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE
* Startujeme - ČERVEN 2024 29.6.-30.6.2024
* Výcvikový kurz je koncipován pro zájemce o přístup zaměřený na člověka napříč obory i profesemi včetně rozšiřování a prohlubování zájmu o empatii, bezpodmínečné přijetí a kongruenci, s předpoklady a motivací vzdělávat se dále v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu).
* Sebezkušenostní kurz je již tradičně otevřen v rámci aplikované psychologie a pod vedením Institutu psychosociální péče napříč obory od roku 2017 a garantován jeho zakladatelkou PhDr. Vendulou Junkovou, předsedkyní PCA Institutu Praha.
* Podmínkou přijetí zájemců je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí práce s lidmi zejména v oblasti sociální, zdravotní, pedagogické nebo v přímé péči s klienty a absolvování vstupního pohovoru.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání VŠAPs
▪︎ Samotný výcvikový kurz neopravňuje účastníky k výkonu práce psychoterapeuta.
PŘIHLÁŠKY ZDE: https://lnkd.in/eVBmGfaT
Leták ke stažení ZDE

Rogersovský výcvik
bottom of page