top of page

BcA. Helena Blechová

hela.jpg

Paní Helena Blechová je absolventem pedagogické školy se zaměřením na pedagogickou činnost v mateřské škole a současně studovala i obor vychovatelství. Dále pokračovala ve studiu hudby a výtvarného umění s praktikováním arteterapeutických technik pro harmonizaci dítěte. Nyní si prohlubuje své znalosti na Univerzitě 3. věku v oborech Dějiny hudby a Výtvarného umění.

Má praxi jako učitelka v mateřských školách více jak 35 let, kde působila i jako speciální poradce pro děti s různými psychickými poruchami.

Je taktéž propagátorkou, zastánkyní a autorkou terapie hudebních, výtvarných a pohybových činností v prostředí uvnitř i venku a jejich propojení s pozitivním vlivem na psychiku dítěte již od útlého věku. 

Nyní dochází do Psychoterapeutické poradny na Mělníku, kde působí jako terapeut a pedagogický pracovník. Pomáhá rozkrýt různé dětské bolístky duše a též najít v dětech jejich potenciál a skrytý talent.

Její celoživotní poslání je vypovídající "Šťastné, spokojené a zdravé dítě".


Arteterapeutické techniky jsou vhodné především:

  • pro podporu rozvoje osobnosti dětí - rozvíjí sebepoznání, poznání druhých a komunikaci;

  • pro děti plaché a úzkostné;

  • pro děti agresivní;

  • jako prevence vzniku nežádoucího chování;

  • pro rozvoj tolerance k dětem, které se něčím liší od ostatních (rasová odlišnost, handicapované děti apod.);

  • pro uvolnění napětí.

bottom of page