Ing. Bc. Miluše Danešová

Je snadné zvládnout krizi, tíživou situaci či změnu ve svém životě, pokud máme podporu, důvěru a porozumění.

Kdo jsem a mé poslání

Věřím lidem a jejich schopnostem.

Jsem průvodcem, terapeutem a koučem na Vaší cestě k nalezení osobní i životní jistoty a pochopení, že každý má právo žít smysluplný život, ve kterém rozvíjí svůj potenciál a dovolí si být sám sebou. Umím naslouchat, jsem trpělivá a nabízím otevřený, citlivý a upřímný vztah, který je základem procesu změny a získání důvěry v sebe. 


V rámci individuálních či párových konzultací můžeme společně řešit témata nejistoty, nízkého sebevědomí, úzkosti, zvládání emocí, stresu, vyhoření, ztráty, krize či osobního rozvoje. Při své práci využívám principy Rogersovské psychoterapie -nedirektivní na člověka zaměřený přístup, mediace, krizové intervence a systemického koučování. 

 

Vystudovala jsem aplikovanou psychologii se zaměřením na interpersonální management, taktéž ekonomickou fakultu se zaměřením na obchod a marketing. Absolvovala jsem kurz Základy Rogersovské psychoterapie (akreditovaný MŠMT). Jsem  účastník dlouhodobého Výcvikového programu  v PCA poradenství a psychoterapii (akreditovaný Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP). V oblasti koučinku jsem prošla systemickým výcvikovým programem "Výcvik koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu". V sociální oblasti, jsem absolvovala akreditované kurzy "Pracovníka v sociálních službách" a v současné době "Kompletní krizovou intervenci".

V poradenství mohu nabídnout též dlouholeté zkušenosti z administrativně-správní a personální oblasti. Nyní pracuji v sociálních službách a věnuji se dobrovolnické činnosti v domově sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

 

kontakt: email: miladanesova@gmail.com, tel. 725 063 496