Ing. Bc. Miluše Danešová

"Je snazší zvládnout krizi, tíživou situaci či změnu, pokud máme podporu, důvěru a porozumění."

MOJE POSLÁNÍ

Jako partnerka, matka, kolegyně i kamarádka umím naslouchat, poradit i pomoci. Jsem otevřená a věřím, že každý člověk má potenciál k požadované změně, osobnímu růstu či nalezení svých schopností, i když se občas v životě může ztratit. Proto nabízím průvodcovství a partnerství na výpravě za sebepoznáním, hledáním zdrojů, nových postupů a životní spokojenosti. Jsem záchrannou sítí i štítem, když máte obavy, strach, úzkosti, deprese, nebo se cítíte osamělí či smutní.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

Mým profesním cílem je práce s lidmi v terapii, poradenství i v pomáhajících oborech při využití principů psychoterapie, mediace, koučování a krizové intervence. Mám dovednosti z administrativně-správní a personální práce.

Při práci s klienty ctím upřímnost, jsem empatická, trpělivá, nikoho nehodnotím a vytvářím podporující klima proto, abychom společně hledali a nalézali cesty z bezvýchodné situace, obtížného vztahu nebo nepříjemných pocitů...  

CO NABÍZÍM

 • profesionální přístup

 • diskrétnost a anonymitu

 • krátké objednací termíny

 • změnu

CO MI POMÁHÁ

Vědomí, že každý z nás chybuje, že někdy ztratíme cíl, cestu nebo směr, ale vždy nás tyto „stopky“ mohou něco nového naučit a každá ztráta, i když je mnohdy bolestná, zase přinese něco nového, nečekaného a radostného… Vědomí, že jsme „spolu“, „tady“ a „teď“ a můžeme se vzájemně obohatit.

MÍSTO KONZULTACÍ

 • Mělník, Most, Litoměřice

image4_edited.jpg

MOJE ODBORNOST  

VZDĚLÁNÍ    

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně, program Humanitní studia (Personální a interkulturní management včetně státní zkoušky z psychologie)

Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta ekonomická (Podnikatelství a management)

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A KURZY

 • Kurz kompletní krizové intervence (akreditovaný MPSV, 150 h)

 • Intenzivní výcvikový program v PCA psychoterapii a poradenství (akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP, 720 h – ve výcviku)

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 h)

 • Výcvik Základy Rogersovské psychoterapie (akreditovaný MŠMT, 130 h)

 • Systemický výcvikový program I. (170 h)

 • Výcvik koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu (86 h)

 • Pravidelná supervize pod vedením PhDr. Venduly Junkové (předsedkyně Institutu PCA v Praze) a Mgr. Dagmar Doubravové (ředitelky RUBIKON CENTRUM, z.ú. Praha)

PRAXE

 • K srdci klíč, o.p.s., Horní Jiřetín  (projektový manažer a klíčový asistenční pracovník)

 • Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě - DSS, p. o. Litvínov (dobrovolník v Domově pro osoby se zdravotním postižením a K srdci klíč, o.p.s. - Azylový dům pro muže (dobrovolník)

 • AQUATEST a.s., Praha - Divize 94 Most (řešitelka, ekonomka a asistentka)

 • EKONORD, s.r.o., Most (ekonomka a asistentka)

 • Mostecká uhelná společnost, a.s. (vedoucí oddělení vnitřní komunikace)

 • Ring agency, a.s., Most (account manažer, specialista pro oblast médií)