top of page

Renata Hanušová

Integrativní terapeutka zaměřená na adiktologii

image_6487327.JPG

Renata má zdravotnické vzdělání. Dokončila dlouhodobý výcvik pro integrativní psychoterapii pod vedením MUDr. Jana Kubánka v rozsahu 520h. Je členkou společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dále též studovala personální management. V Institutu psychosociální péče dochází na pravidelnou týmovou supervizi.


Jejím zaměřením jsou primárně terénní konzultace a terapie, s individuálním přístupem ke klientovi. V rámci možností své flexibility pracuje hlavně v terénu a po dohodě dojíždí na sjednané místo (povětšinou bydliště klienta) nebo se s ní můžete setkat v poradně na Mělníku a v Hradci Králové.

Kdo se dívá ven, ten sní, kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí - Carl Gustav Jung

Její poslání:
Jsem terapeutka zabývající se hlavně oblastí závislostí. V roce 2000 jsem se znovu narodila. Prošla jsem sama léčbou a rozhodla se pomáhat dál lidem, kteří jsou ve stejné situaci, bloudí a neví kudy kam. V situaci, ve které jsem byla také. Mé vlastní zvládnutí a vymanění se z tohoto ničivého kruhu mě vedlo k vzdělávání se v této oblasti. Pracuji jako terapeut s vlastní odžitou životní zkušeností. Své vlastní zkušenosti nyní předám i Vám a provedu Vás cestou zpátky k sobě... 

 

Preferuje:

Individuální přístup
Nabízí individuální konzultace zaměřené na řešení osobních těžkostí. Vytváří bezpečné prostředí, ve kterém můžete otevřít co vás trápí, bolí, nebo s čím si nevíte rady s možností navštěvovat vás v pohodlí domova nebo s volbou místa, které
preferujete. Získáte podporu a péči v přijímajícím prostředí. Prostor pro sdílení toho, co aktuálně prožíváte nebo co Vás ovlivňuje z minulosti. Vše je založeno na respektu a podpoře. 


Skupinová sezení
Vede také programy podporující abstinenci, skupina je založena na respektu, úctě, toleranci, důvěře a podpoře. Účastí na sezeních získáváte také výjimečnou příležitost k překonání vlastních barier a učení se mezilidské a respektující komunikaci. Skupina slouží jako bezpečný prostor ke sdílení, k získání zpětné vazby a nových pohledů k vaši situaci. Naleznete zde podporu a přijetí, které si můžete odnést do každodenního fungování.


Osobní webové stránky: www.renatahanusova.cz

Objednat se můžete zde: ipsp.objednavky@gmail.com Tel: 722 108 904

bottom of page