top of page

PhDr. Vendula Junková

Předsedkyně Institutu PCA v Praze. Zaměřuje se především na psychoterapii a poradenství vysokoškoláků, výuku a psychoterapeutické výcviky v Rogersovském přístupu (PCA), individuální i skupinovou psychoterapii a supervizi jednotlivců i týmů.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK Praha, je absolventkou 1. mezinárodního výcviku PCA. Je účastníkem kurzu v supervizi vedeného J. Hewson pod Českým institutem pro supervizi.

Po ukončení studia jednooborové psychologie na FFUK pracovala jako samostatný odborný pracovník na katedře psychologie FF UK v oddělení klinické a posléze sociální psychologie. Podílela se zde na výuce psychoterapie, interakčním výcviku a výběrových přednáškách.

 
Více jak 25 let byla vedoucí Psychologické poradny pro vysokoškoláky při FF UK v Praze a  také se věnovala psychologickému poradenství pro studenty ČVUT v Centru  informačních a poradenských služeb. Externě se podílela na výuce psychologie na 1.LF UK.
V rámci supervize pracovala individuálně i týmově pro Skálův institut, Linku bezpečí v Praze, pro Dětské krizové centrum a další organizace. Dlouhodobě se také věnuje výcviku a supervizi týmů specializovaných oddělení věznic, spadajících pod Vězeňskou službu ČR.
Od založení PCA Institutu Praha v roce 1992 působí jako lektor a supervizor dlouhodobých psychoterapeutických výcviků a je současným předsedou tohoto Institutu. Dále je lektorkou kurzů Základy Rogersovské psychoterapie při VŠAPS.
 

Pod vedením PhDr. Venduly Junkové jsme absolvovaly kurz Základy Rogersovské psychoterapie při VŠAPS a jsme účastníky dlouhodobého Výcvikového programu v PCA poradenství a psychoterapii, akreditovaného Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP. Současně je PhDr. Vendula Junková supervizorkou týmu IPSP.  

bottom of page