top of page

V IPSP O SEBE PEČUJEME

Také my v institutu se pravidelnou supervizí staráme o své duševní zdraví, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby.


Naším supervizorem, patronem, podporovatelem a současně kvalitním školitelem je PhDr. Vendula Junková, psycholožka, psychoterapeutka, poradkyně a lektorka. Individuální a týmové supervizní činnosti se věnuje od roku 1992, a to v rámci psychoterapeutických výcviků v PCA Institutu Praha, na Lince bezpečí, ve Skálově institutu a v neposlední řadě u Vězeňské služby ČR.


Díky Vendule Junkové je činnost Institutu psychosociální péče profesionální i bezpečnou službou pro naše klienty. Důležitost supervize spatřujeme zejména při odborném dohledu a poradenství při řešení individuálních případů a kazuistik. Nedílnou součástí supervizních sezení je také podpora a nastavení práce v týmu, která napomáhá dobré vzájemné komunikaci mezi specialisty a zároveň ve vztahu ke klientům.


V kontaktu s Vendulou Junkovou můžeme bez obav sdílet své niterní pocity, nejistoty, pochybnosti a v poslední době také etické otázky. Vzhledem k rogersovskému přístupu v psychoterapii zakládá Vendula svou supervizní podporu na principech bezvýhradného přijetí, empatie a kongruence, což vytváří bezpečné prostředí pro navázaní vztahu a podmínky pro velmi otevřenou komunikaci. Jako terapeuti se tak nemusíme obávat žádné kritiky a hodnocení, nýbrž na respektu založené péči, motivaci, vedení a týmové spolupráci.


Vendule tímto moc děkujeme Tým IPSP

VÝZNAM

Supervize je systémový nástroj odborného rozvoje v oblasti psychoterapie, poradenství a pomáhajících profesí zejména sociální, zdravotní péče a vzdělávání. Ve výrobních organizacích slouží k podpoře a řízení managementu i pracovních týmů.


CÍL

Cílem supervize je nastavení a udržení kvalitativní úrovně kompetencí jednotlivců a skupin pro poskytování profesionálních, optimálních a efektivních služeb (při udržení psychického zdraví).


PROSTŘEDKY

Obvykle se jedná o vedený rozhovor, při kterém supervizor umožňuje pracovníkům podívat se na svou činnost a postupy z jiného úhlu, z nadhledu, anebo využít introspekci jako sebepozorování, zkoumání vlastního prožívání a poskytuje mu zpětnou vazbu.


FUNKCE

Supervize má funkci vzdělávací (formativní), podpůrnou (restorativní) a řídící (normativní), a tím zajišťuje:

- osobní i odborný růst díky předávání vědomostí, zkušeností, sdílení nových pracovních přístupů,

- motivaci a ocenění dílčích kroků při profesním i osobním rozvoji,

- zlepšování komunikace a spolupráce mezi jednotlivci, pracovními týmy, organizací a klienty díky sebereflexi a reflexi chování,

- bezpečné prostředí pro sdílení a zpracování obav, stresů, bolestí, etických zatížení (psychohygienu) nebo konfliktních situací na pracovišti,

- prevenci stereotypní práce, přepracování a syndromu vyhoření,

- řízení průběhu, výkonu, kvality a efektivity činností a vztahů na pracovišti ve vazbě na stanovené cíle, pravidla, standardy, hodnoty či vize.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

תגובות


bottom of page