top of page

POCITY

Pocity vycházejí z emocí (tělesných dějů) a popisují, jak je vnímáme rozumem.

  • Cítím se osamělý, smutný, zklamaný

  • Cítím se podvedený, naštvaný

  • Cítím se využitý, slabý, bez energie

Mezi základní emoce patří strach, hněv, smutek, radost, odpor a údiv.

Pocity vyjadřují déle trvající emoci, například pocit štěstí jako vnímání emoce radosti nebo pocit zklamání jako reakce na smutek a hněv. Pocity nám pomáhají: - lépe se poznat - zjistit vnitřní zranění

- prozkoumat své hranice - změnit situaci a vyrůst

Pokud dlouhodobě převažují emoce smutku, strachu a hněvu, mohou vést k rozvoji beznaděje, stresu, úzkosti, nebo deprese. Když nás emoce ovládají, nejsme schopni jednat věcně, tvořivě a hledat nejlepší řešení.

Najděte odvahu hovořit o svých zraněních, zpracovat své emoce a hledat cesty k růstu a radosti.

Zvládání emocí = zvládání života.

Pro pocit naděje a štěstí! Váš tým IPSP119 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

Коментарі


bottom of page