top of page

Střízlivý únor - střízlivé těhotenství

Existuje bezpečná dávka alkoholu? Prý jedna malá sklenička denně nám jedincům natož potom plodu neuškodí. Pojďme si nalít čistého vína alespoň v informacích.

Smiřte se s tím, že neexistuje žádná známá bezpečná míra konzumace alkoholu. Už vůbec ne v těhotenství. Navíc ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější. Těžké pití může způsobit problémy s plodností, a to i u mužů. Ti se k tomu navíc budou potýkat s impotencí.


Čemu se ženy při konzumaci alkoholu vystavují?

 • Hypertenzi

 • Jaternímu onemocnění

 • Srdečnímu selhání

 • Karcinomu vaječníků a prsu

 • Nepravidelnému menstruačnímu cyklu

 • Nemožnosti početí

 • Neplodnosti

 • Opakovaným potratům

Rizika potratu a předčasného porodu


Vzhledem k velikosti embrya může mít i malé množství alkoholu na jeho budoucí vývoj a život významný vliv. Pro zajímavost uvádím, že už tři alkoholové drinky denně zvyšují riziko potratu, a pokud žena pije až dvanáct drinků týdně, může dojít (a dochází) k předčasnému porodu. Kromě toho ale pravidelné nebo nadměrné užívání alkoholu vede u dítěte k rozvinutí řady zdravotních potíží. Odborně se označuje jako fetální alkoholový syndrom (FAS). Název obsahuje soubor mentálních a tělesných vývojových vad.


Velmi smutné je, že se ročně s FAS u nás narodí až 3 000 dětí.


Onemocnění FAS se u každého dítěte může projevovat různě. Záleží právě na zmiňovaném množství přijaté dávky alkoholu v těhotenství. Kromě níže uvedených typických znaků je podle mne nejzávažnější poškození mozku. Vlivem alkoholu se jeho vývoj zpomaluje až se zastaví úplně. Přirozený vývoj, jak víme, probíhá po celé období těhotenství až do druhého roku věku dítěte.


K projevům syndromu patří:

 • Poruchy centrální nervové soustavy

 • Poruchy růstu

 • Deformity obličeje

FAS - Fetální alkoholový syndrom

Jedná se o děti, jejichž matka v těhotenství konzumovala pravidelně nadměrné množství alkoholu. Dítě se narodí se specifickými tělesnými a psychickými poruchami.

FAS není léčitelný. Postižení a omezení osoby je trvalé a ovlivňuje mnoho oblastí jeho života.


FASD - Poruchy fetálního alkoholového spektra

 • Odchylky od normálního vývoje v době porodu

 • Srdeční defekty

 • Zrakové a sluchové problémy

 • Anomálie ve vývoji kloubů

 • Snížený intelekt

 • Snížená míra pozornosti

 • Poruchy chování

 • Obsedantně-kompulzivní poruchy

Víte, že čtyři z pěti etických principů Charty se týkají rodiny?

 • Všichni lidé mají právo na život v rodině, společnosti a v pracovním prostředí, kde budou chráněni před úrazy, násilím a dalšími negativními důsledky konzumu alkoholu.

 • Všichni lidé mají od časného věku právo na nestranné informace a vzdělávání týkající se následků konzumu alkoholu na zdraví, rodinu a společnost.

 • Všechny děti a dospívající mají právo vyrůstat v prostředí chráněném před negativními důsledky konzumu alkoholu a – nakolik je to možné – před propagací alkoholických nápojů.

 • Všichni lidé, kteří rizikově nebo škodlivě požívají alkoholické nápoje, a členové jejich rodin mají právo na dostupnou léčbu a péči.


Kdy s alkoholem skončit?


Podle mne je nejlépe přestat hned a navždy! Začít abstinovat je vhodné dlouho před samotným početím. Jednak proto, že popíjení alkoholu má zásadní vliv na menstruační cyklus. Tím si ženy přímo ovlivňují svoji plodnost (a schopnost počít dítě). Navíc si nepopíjením sníží riziko postižení plodu v momentě, kdy jsou již těhotné, ale ještě o tom neví.


Přeji vám všem klidný a suchý únor.

Vaše Lenka


Více informací v odkazu


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

Comments


bottom of page