top of page

PSYCHIKA PACIENTA PŘED A PO OPERACI

Jak o vás pečujeme a čemu se dlouhodobě věnujeme v našem projektu s mým kolegou Doc. MUDr. JAN MĚŠŤÁK, CSc.

Je třeba zmínit, že důležitou úlohu před a po operaci jistě sehraje psychika pacienta. V některých případech je psychické zdraví silně propojeno nebo ovlivněno zejména pocity méněcennosti, malým sebevědomím, rodinným zázemím nebo dlouhodobými zdravotními problémy. Zvláštní skupinu pak tvoří pacienti, kteří trpí dysmorfofobií (strach z vlastní ošklivosti), syndromem operované krajiny nebo různými stavy úzkostí (často spojené s operací a jejím výsledkem) někdy až depresemi. Tyto stavy mohou i souviset ze špatně vykonaných operačních zákroků z jiných pracovišť viz reoperace. Psychosomatické vlivy, které mohou vyvolat výše zmíněné problémy je třeba podchytit a věnovat jim pozornost a současně zajistit pacientovi pomoc a péči i v oblasti psychického zdraví. Dlouhodobě spolupracuji s psychoterapeutkou Bc. Renatou Siranovou, DiS. která se pod mým vedením a supervizí nadále vzdělává a vytvořila studie při pozorování pacientů právě v oblasti psychosomatiky a aplikuje je v pomoci ve prospěch pacienta. Společně jsme uskutečnili mnohé velmi úspěšné akce na podporu sebevědomí a to nejen u žen s vážným onemocněním prsu, ale i pro ženy, které strádají ve svém vlastním životě. Ve své úspěšné praxi se věnuje v rámci psychoterapie a poradenství nejen dospělým, s dalšími odborníky také dětem a fungování rodiny jako celku. Je též zakladatelkou Institutu psychosociální péče. Jehož cílem a posláním je především prostřednictvím nabízených služeb zajistit osobám v jejich obtížné životní situaci včasnou a dosažitelnou pomoc, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah

odborníků. Ať už to znamená zlepšení psychického a fyzického zdraví, životního stylu, lepší uvědomění a pochopení sebe samých nebo vzniklé situace, aby lidé opět mohli najít bezproblémovou a úspěšnou cestu jejich často smutným životem.

Více na webu v části Psychika pacienta před a po operaci: https://www.janmestak.cz/operace

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

Comentários


bottom of page