top of page

Co dělat o prázdninách? TIPY NA HRY PRO DĚTI

Děti chtějí o prázdninách zažívat radost, NÉÉ, šeď a nudu, té už bylo dost!

Dopřejte jim a sobě relax, odpočinek, zábavu, kterou si jistě užijete společně na dovolené nebo děti na táboře či u babičky.. a pokud jsou tyto možnosti vyčerpány,

nabízíme vám TIPY na HRY, které jsou určeny nejen pro děti, ale i pro vás dospěláky.

Čerpali jsme z našich zkušeností, z praxe a táborů ve Skautingu Mělník a z úžasné knihy „Nelepší hry do kapsy“ kterou napsala Doc. PhDr. Soňa Hermochová, která byla taktéž skautkou tělem i duší, také naší báječnou profesorkou na VŠ a hlavně naší lektorkou v sociálně psychologickém výcviku.

Děti si chtějí hrát a ONA, jak říkala „ZANECHEJ PO SOBĚ STOPU“ ji bezpochybně mezi nás všechny otiskla.

Děkujeme a posíláme BÁJEČNÉ HRY mezi Vás!


Vybrali jsme 3 HRY z oblasti sociálně psychologické, pohybové a kreativní. Jsou nenáročné na přípravu a zvládne je každý. K využití je dalších 185 her z kapesního souboru knihy „Nejlepší hry do kapsy“, která je nabitá informacemi, je skvělou inspirací pro vás rodiče, školní i mimoškolní pedagogy a všechny kdo si chtějí HRÁT a při tom se něco dozvědět a naučit.


1) OPORA DŮVĚRY - důvěra a kontakt


Popis:

Vedoucí uvede, že se jedná o test, jak dalece kdo věří svému spoluhráči. Každý si vybere přibližně stejně velkého těžkého spoluhráče. Dvojice si stoupne za sebe; přední hráč bude ve strnulé pozici padat dozadu a zadní hráč ho musí za každou cenu zachytit a uchránit před pádem; přední si určí vzdálenost, na kterou je ochoten se od zadního vzdálit. Přední po upozornění padá dozadu se zavřenýma očima a rozpaženýma rukama, neohlíží se.

Potom si oba vymění role.

Následuje rozhovor ve dvojici (asi 5 minut) kdy si hráči sděluji své pocity. Kolik měl kdo důvěry-jak daleko se odvážil odstoupit? Jaký je ten pocit být zachycen? Jaký je to pocit zachytit druhého? Bylo těžké nechat zavřené oči?

Reflexe hry:

Líbila se mi hra, nebo mi byla spíše nepříjemná? Jaký pocit pád vyvolával? Co mi situaci usnadnilo? S jakou důvěrou jsem cvičení začínal? Změnila se moje důvěra k druhému? U koho bych měl při pádu obavy?


2) STONOŽKA - obratnost a síla


Popis:

První člen skupiny se z lehu na zádech zvedne do podporu ležmo vzadu s pokrčenýma nohama-opírá se o zem rukama a chodidly pokrčených nohou. Další člen zaujme stejnou polohu a to tak, že se opře rukama o nárty prvního hráče. Takto se seřadí celá skupina. V této zajímavé poloze se skupina snaží o pomalý pohyb vpřed nebo vzad. Při pohybu se všichni musí držet za nárty nohou (kormě prvního) a nikdo si nesmí sedat na zem.

  • Vedoucí určí vzdálenost, kterou musí skupina překonat.

  • Je také možné uspořádat závody několika skupin v rychlosti stonožek.

  • Stejný pohyb, jen obráceně (čelem k zemi). Členové skupiny zaujímají podpor ležmo v řadě za sebou tak, že každý následující se opře rukama o kotníky předchozího. Skupina se zkusí pohybovat vpřed nebo vzad.

Reflexe hry:

Co bylo důležité pro splnění úkolu?

Poznámka pro vedoucí:

Upozorníme na plné soustředění během cvičení.


3) AUTOPORTRÉT - sebepojetí


Popis:

Každý během 10 minut nakreslí nebo namaluje svůj autoportrét. Potom ho předá kamarádovi, který ho dotvoří podle toho, jak autora portrétu vidí on.

Můžeme se soustředit na tvář, na charakteristický postoj, na umístění ve skupině (ve středu, na okraji) apod.

  • Autoportrét tvoří každý před zrcadlem.

  • Autoportrét tvoříme pomocí koláže-lze použít charakterizující výstřižky (auta, kosmetika apod.).

Reflexe hry:

Portréty vystavíme. V přátelské skupině můžeme diskutovat o tom, zda se někdo cítí jinak, než jak ho vidí ostatní, a proč.

Poznámka pro vedoucí:

Vedoucí by měl povzbuzovat ke hledání a k znázorňování pozitivních vlastností-jak u sebe, tak u druhých. Závěrečnou diskusi citlivě reguluje.

153 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Not viable

コメント


bottom of page